Računarstvo i informatika

Predmet računarstvo i informatika zastupljen je u prvoj godini, kako trogodišnjih tako i četvorogodišnjih smerova. Cilj predmeta je upoznavanje sa računarima (hardver, softver, istorija razvoja računarstva) kroz teorijski deo predavanja, tako i rad sa programima za obradu teksta, rad sa tabelama, izradu prezentacija, internet kroz praktičan deo. Nastavlja se odvija u računaskom kabinetu u vidu blok nastave

Advertisements

Poslovna informatika

Predmet poslovna informatika, zastupljen je kod četvorogodisnjeg profila ekonomski tehničari, koji đaci prate u dve školske godine i to u trećoj i četvrtoj. Za razliku od predmeta računarstvo i informatika koji imaju u prvoj godini i gde se radi uglavnom upoznavanje sa računarom i osnovne komande, u predmetu poslovna informatika učenici stiču daleko više znanja jer je program po kojem uče daleko napredniji.

uvod u excel